หมายเหต

 • ข้อมูลจำเพาะและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพต่างๆ ไม่ถือเป็นข้อผูกมัด ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์
 • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic และเครื่องหมาย double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
 • dts เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater Systems, Inc.
 • Microsoft Windows และโลโก้ Windows CE เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 • iPod และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Computer, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth* เป็นของ Bluetooth* SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดย Clarion อยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้งาน เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของตามที่ระบุ
 • DivX, DivX Certified และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX, Inc.
 • เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ
 • เครื่องเสียงทุกรุ่นในแคตาล็อกฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดตั้งใช้งานในรถยนต์โดยสารเท่านั้น ไม่แนะนำให้ติดตั้ง เพื่อใช้งานในรถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถออฟโรด เครื่องจักรกลก่อสร้าง เรือ และรถสำหรับจุดประสงค์พิเศษ อื่นๆ หรือในจักรยานยนต์
 • ไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าเครื่องเสียงทุกรุ่นในแคตาล็อกฉบับนี้จะสามารถเล่นแผ่น CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW และ DVD ±R/RW ได้
 • หน้าจอ LCD เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงและล่าสุด และสามารถแสดงภาพเป็นจำนวนพิกเซลได้ถึง 99.99% อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอาจมีพิกเซลที่บกพร่องในอัตรา 0.01% หรือน้อยกว่านั้น

กลับสู่ด้านบนของหน้า